Provincie wil dat gemeenten meer inzetten op ‘zon op dak’

© Steenbergse Courant | KijkopSteenbergen.nl​ door Dasja Abresch

Klik hier om het artikel te lezen op KijkopSteenbergen.nl

STEENBERGEN – Volgens wethouder Wilma Baartmans is de kritische opstelling van de Provincie Noord-Brabant ten opzichte van de energietransitie door de gemeenten “een zorgwekkende ontwikkeling”. Vorige week nam een meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Brabant de motie ‘Voorrang voor zon op dak’ aan. Hieruit blijkt dat de provincie twijfels heeft over de correcte toepassing van de Zonneladder door haar eigen gemeenten.

De twijfel bij de Statenfracties is onder meer ontstaan doordat West-Brabantse gemeenten, waaronder Steenbergen, aangeven 25% van grootschalige daken denken te kunnen benutten voor zonnepanelen terwijl dit in het zuidoosten van de provincie 50% is. Provinciale Staten wil met de motie voornamelijk duidelijk maken dat gemeenten uiterst terughoudend moeten zijn in de ontwikkeling van zonneparken in het landelijk gebied.

Kritische wind
De kritische opstelling van Provincie Staten is opvallend. Het lijkt toe te schrijven aan de nieuwe coalitie die afgelopen mei geïnstalleerd is. Met het Forum van Democratie en de VVD als grootste partijen waait er duidelijk een meer kritische wind wanneer het gaat om de wijze waarop de energietransitie aangepakt moet worden. De gezamenlijke gemeenten zijn al jaren bezig om lokale visies te ontwikkelen en een Regionale Energie Strategie te bepalen. Het Rijk heeft iedere provincie een duurzame energie-opgave gegeven om voor 2030 aan te voldoen. De provincies hebben die opgaven op hun beurt doorgezet richting de gemeenten. In het geval van Brabant lijkt het provinciebestuur nu de rem op bepaalde ontwikkeling te willen zetten.

Geen onderwerp van gesprek
Wethouder Wilma Baartmans van de gemeente Steenbergen beaamt de constatering. “Het is zorgwekkend en vervelend, want we zitten al jaren met elkaar in een proces en nu lijkt de provincie ineens een andere kant op te willen gaan. Afgelopen maandag was er een regionaal overleg en daar was het overigens geen onderwerp van gesprek. Iedereen gaat gewoon verder met de ontwikkelingen zoals die er liggen. Ook onze gemeenteraad is al akkoord gegaan met de Visie Energie en Ruimte en de uitgangspunten voor de Regionale Energie Strategie.”

Bevoegd gezag
Op dit moment zijn er vijf zonneparken in procedure in de gemeente Steenbergen. Samen zijn zij goed voor 47 hectare netto zonnepanelen, maar beslaan zij bruto een oppervlakte van 71,5 hectare. Voor vier van die projecten is de gemeente bevoegd gezag en daar heeft de provincie dus geen zeggenschap over, motie of geen motie. Alleen de omgevingsvergunning voor het park bij Cosun Beet Company valt onder verantwoordelijkheid van de provincie. Vijf andere initiatieven voor zonneparken zijn nog niet in procedure gebracht.

Onderste trede
Of de gemeente medewerking verleent aan een initiatief is afhankelijk van de Zonneladder. Dit is een soort stappenplan aan de hand waarvan de gemeente bepaalt of een project kans maakt. De onderste, meest gemakkelijk te bereiken trede van die ladder is ‘Zon op Dak’. Logisch, want dit legt geen beslag op kostbare landbouwgrond of op het landschap.

Baartmans benadrukt dat ook Steenbergen als uitgangspunt zoveel mogelijk zonnepanelen op daken hanteert. “In november vorig jaar heeft de gemeenteraad zelfs nog een motie aangenomen om bedrijven te stimuleren hun daken te benutten voor zonnepanelen. Die motie gaan we nu ten uitvoer brengen, al moet ik de kanttekening maken dat het door de huidige coronacrisis een moeilijke opgave zal worden.”

172 Hectare
Overigens is het niet duidelijk hoeveel daken er in de gemeente Steenbergen precies benut worden of kunnen worden. Vanuit de ambtelijke organisatie komt desgevraagd het antwoord dat 172 hectare dakoppervlakte (25-30% van het totaal) geschikt zou moeten zijn voor zonnepanelen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met agrarische schuren. Het is niet bekend op welk onderzoek dit cijfer is gebaseerd.