Petitie tegen zonnepanelen in het Oudland nu online

© Steenbergse Courant | KijkopSteenbergen.nl​ door Dasja Abresch

Klik hier om het artikel te lezen op KijkopSteenbergen.nl

STEENBERGEN – Vanaf vandaag staat de petitie ‘Geen zonnepanelen in het Oudland in Steenbergen’ online. Het is één van de middelen die de werkgroep ‘Bescherm het Oudland’ inzet in haar strijd tegen de komst van twee grote zonneparken in het Oudlands Laag. De werkgroep hoopt de gemeenteraad van Steenbergen ervan te overtuigen “dat het waardevolle landschap niet de juiste plaats is voor zonne-industrie”. Zij roept daarom iedereen die het gebied een warm hart toedraagt op om de petitie te tekenen via petities.nl ‘Geen zonnepanelen in het Oudland in Steenbergen’of via de nieuwe site beschermhetoudland.nl.

Projectontwikkelaars willen in het Oudland twee zonneparken realiseren die samen 61 hectaren groot zijn, vergelijkbaar met een oppervlakte van honderd voetbalvelden. Er omheen komen hoge hekken. Bewoners en liefhebbers van het gebied hebben zich verenigd in de werkgroep ‘Bescherm het Oudland’. Zij hopen met argumenten en de petitie de gemeenteraad van Steenbergen ervan te overtuigen dat het bos- en weidegebied bescherming verdient.

Verkeerde informatie
De gemeente Steenbergen kan de vestiging van deze zonneparken tegenhouden door er geen vergunning te verlenen. Eerder dit jaar nam de raad echter de Visie Energie en Ruimte aan waarin staat dat het Oudland geschikt zou kunnen zijn voor de aanleg van grote zonneparken. Daarvoor moet wel aan de nodige voorwaarden worden voldaan. Volgens de werkgroep is deze beslissing gebaseerd op verkeerde informatie: “Het voornaamste argument is namelijk dat de agrarische kwaliteit van de zandgrond in het Oudland minder is dan die van zeekleigrond in de rest van Steenbergen. Deze bewering is echter al decennia achterhaald.”

200.000 Zonnepanelen
Volgens de werkgroep zijn er talloze redenen waarom het Oudland beschermd moet worden. “De gemeente Steenbergen heeft in tal van beleidsstukken en visies vastgelegd dat het Oudland “een waardevol natuurgebied met grote recreatieve kansen is. Maar wanneer er meer dan tweehonderdduizend zonnepanelen verrijzen, zal er voor natuur en recreatie weinig ruimte overblijven,” zo meent de werkgroep die bovendien vindt dat er betere plaatsen denkbaar zijn voor zonnepanelen. Zo zouden zonnepanelen op daken van bedrijven, agrarische gebouwen en woningen meer aandacht verdienen dan nu het geval is.

Zon op dak
Op dit moment zijn er binnen de grenzen van de gemeente al diverse grote zonneparken in ontwikkeling die wél op draagvlak kunnen rekenen. Hiermee zou volgens ‘Bescherm het Oudland’ al grotendeels voldaan worden aan de opgave tot 2030. “Steenbergen mag het dus best even wat rustiger aan doen en haar tijd nemen om goed na te denken over de locaties die zij gaat inzetten voor de zonne-industrie.”

Wie meer informatie wil, kan hiervoor terecht op de website beschermhetoudland.nl. Hier vindt men alle achterliggende informatie en tevens een link naar de petitie ‘Geen zonnepanelen in het Oudland in Steenbergen’. Via deze website en via de Facebookpagina beschermhetoudland zullen de laatste ontwikkelingen gedeeld worden. Ook staat het e-mailadres info@beschermhetoudland.nl ter beschikking.

Foto: Het Oudland is het oudste grondgebied van de gemeente Steenbergen, gelegen op de uitlopers van de Brabantse Wal. Het gebied deel uit van het Natuur Netwerk Brabant (voorheen Ecologische Hoofdstructuur – EHS).