Geen zonneparken in het Oudland, behalve op Dassenberg

Tekst: Dasja Abresh © Steenbergse Courant | KijkopSteenbergen.nl

Klik hier om het artikel te lezen op KijkopSteenbergen.nl

STEENBERGEN – Zoals verwacht besloot de gemeenteraad afgelopen donderdag dat het Oudland niet langer een zoekgebied is voor zonneparken. Daarmee is de komst van 61 hectare zonnepanelen aan het Waterhoefke en langs de Oudlandse Watergang van de baan. In diezelfde vergadering besloot de raad ook om een uitzondering in dit nieuwe beleid te maken voor het Zonneland Dassenberg Steenbergen.

De besluiten vielen tijdens de behandeling van de gedeeltelijke evaluatie van de Visie Energie en Ruimte. Deze tussentijdse evaluatie was door de raad opgedragen als gevolg van de maatschappelijke onrust die ontstond naar aanleiding van de mogelijke vestiging van zonneparken in het Oudland. Het leidde tot de oprichting van de werkgroep Bescherm het Oudland die onder meer door middel van een petitie probeerde de raad ervan te overtuigen het “historische landschap van het Oudland te behouden ten behoeve van natuurontwikkeling, toerisme en recreatie”.

Lastige afweging
Naar aanleiding van de discussie in de oordeelvormende vergadering kwam het college met een voorstel waarbij het Oudland als zoekgebied voor zonneparken voorgoed uit het beleid wordt geschrapt. De gemeenteraad stemde hier unaniem mee in, tot blijdschap van de werkgroep Bescherm het Oudland: “De gemeenteraad heeft bij haar besluit een afweging gemaakt tussen de argumenten die er waren voor en tegen de komst van zonneparken naar het Oudland. Als werkgroep begrijpen we dat dit een lastige afweging was binnen de opgave van de energietransitie. In dit geval heeft het maatschappelijk draagvlak, of beter gezegd, het ontbreken daarvan de weegschaal door laten slaan in het voordeel van een Oudland zonder zonnepanelen. Het spreekt voor zich dat dit voor ons als werkgroep een grote opluchting is, evenals voor iedere andere liefhebber van het gebied. We hebben de afgelopen week veel reacties gekregen van bewoners en bezoekers van het Oudland.”

Gewicht in de schaal
Het college stelde als uitzondering op het nieuwe beleid voor om het Zonneland Dassenberg Steenbergen, eveneens in het Oudland gelegen, wel toe te staan. Een meerderheid van de fracties volgden daarbij het collegevoorstel. Met name argumenten dat Dassenberg niet toegankelijk is voor het publiek en er geen weerstand binnen de Steenbergse samenleving tegen het plan lijkt te bestaan, werden door de raad gedeeld. Ook meenden fracties dat het feit dat de inkomsten van het park aangewend worden om de natuur en de monumenten op het landgoed te onderhouden, voldoende gewicht in de schaal legde.

Geen medestand
De Volkspartij en de VVD probeerden de uitzonderingspositie van Dassenberg middels een amendement te voorkomen. De fracties zagen liever dat het nieuwe beleid zonder uitzondering werd toegepast, temeer nu onzeker is of er voldoende netcapaciteit beschikbaar zal zijn om de opgewekte zonnestroom ook daadwerkelijk te transporteren. Het amendement kreeg echter geen medestand vinden van de andere raadsfracties en werd verworpen.

Ook een motie van de VVD om kleinschalige windmolens bij bedrijven toe te staan haalde het niet.

Zon op dak
Enthousiaster waren de raadsleden over de motie ‘Zon op dak’ van de PvdA en de VVD die het college opdracht geeft om een actieplan zon op dak op te nemen.

Dat houdt in dat er een actueel overzicht gepresenteerd moet worden met nauwkeurige cijfers over het beschikbaar dakoppervlak voor zonnepanelen in de gemeente Steenbergen en tevens een overzicht van woningen die in aanmerking komen voor isolatie. Daarnaast moet duidelijk worden welke jaarlijkse doelstellingen gemeente Steenbergen nastreeft op het gebied van particuliere verduurzaming en welke middelen hiervoor nodig zijn. Ook moet het college aangeven hoe de communicatie hierover zal zijn. Dit moet uiterlijk het vierde kwartaal van dit jaar aan de raad worden voorgelegd.