Galerij

Zo mooi is het Oudland:

Het Oudlandsdijkje is een zandweg. De naam van deze zandweg geeft al een indicatie voor de aanwezigheid van een oud cultuurlandschap. Het landschap wordt doorsneden door de Ligne, een waterloop die zijn ligging dankt aan de aanwezigheid van een oud krekenstelsel. Honderden jaren geleden had de zee nog vrij toegang tot dit gebied en heeft hierin reliëf aangebracht in de vorm van laag gelegen kreken en hoger gelegen zandige delen, dit alles op de grens tussen hoog- en laag Nederland (noordelijke uitloper van de Brabantse Wal). In de laag gelegen delen is in het verleden laagveen ontstaan, welke hoofdzakelijk in de 19de eeuw weer door vervening is verdwenen. Het resultaat van deze turfwinning is dat in dit gebied één van de laagste delen van Noord Brabant is ontstaan, namelijk een gebied gelegen op een hoogte van 1.50 meter onder NAP.