Buurtbewoners Oudland overvallen door plannen zonnepark

Tekst: Nicole van de Donk foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant | KijkopSteenbergen.nl

Klik hier om het artikel te lezen op KijkopSteenbergen.nl

STEENBERGEN – Het lijkt wel of de initiatieven voor zonneparken momenteel als paddenstoelen uit de grond schieten. Het staat projectontwikkelaars vrij om contracten te sluiten met boeren die zonnepanelen als een lucratieve inkomstenbron zien, ondanks dat de gemeente nog geen definitief besluit heeft genomen over de beschikbare locaties. Met als gevolg dat bewoners zich vaak overvallen voelen door de plannen voor zo’n zonneveld in hun directe omgeving. Dat overkwam de bewoners van Waterhoefke, Moerstraatseweg, Hoogstraat en Oudlandsdijkje toen er een onlangs brief op hun deurmat lag van de projectontwikkelaar.

“Laat ik vooropstellen dat wij als buurt voorstander zijn van de energietransitie, maar met dit project hebben wij grote moeite. Ook het late tijdstip waarop wij op de hoogte zijn gesteld geeft ons weinig tijd om onze visie kenbaar te maken.” Aan het woord is Ariën Heijmans, die namens zo’n 30 bewoners spreekt die hun handtekening onder een brief met bezwaren tegen de visie energie en ruimte hebben gezet.

Een van de oudste gebieden van Steenbergen
“Dit plan grenst aan het provinciale project “de Natte Parel” waarin de Provincie de afgelopen jaren samen met Staatsbosbeheer grote investeringen heeft gedaan om dit om te zetten van landbouw- naar natuurfunctie. Het Oudland, zoals de naam het al zegt, is een van de oudste gebieden van Steenbergen en uitloper van de Brabantse Wal. Door een zonnepark aan te leggen verstoor je de flora en fauna in dit gebied.”

“Bescherm dit soort open zandgronden”
De buurt hoopt dat de gemeenteraad tijdens de besluitvormende vergadering van 25 juni gevoelig zal zijn voor hun argumenten. “We richten ons niet op deze specifieke projectontwikkelaar of op de agrarische ondernemers met wie ze in zee willen gaan, maar op de makers van het beleid. Die moeten ervoor zorgen dat dit soort open zandgronden beschermd blijven. Laat ze eerst alle daken benutten of locaties kiezen waar wel draagvlak voor is, zoals langs het Schelde-Rijnkanaal. Gelukkig heeft een meerderheid van Provinciale Staten onlangs op de rem getrapt en gezegd dat eerst alle andere mogelijkheden moeten worden benut voor er aanspraak kan worden gedaan op natuur- of landbouwgronden.”

“Er kan niet op alles ‘nee’ gezegd worden”
De projectontwikkelaar, IB Vogt, heeft er dus voor gekozen om in een vroeg stadium de omwonenden op de hoogte te stellen van hun plannen en ze te betrekken in de vorming ervan. “Daarbij bestaat natuurlijk het risico dat het project niet door kan gaan omdat het uiteindelijk niet binnen de kaders valt die de gemeente gaat vaststellen. Op ons andere initiatief, aan de andere kant van de A4, hebben we een negatieve reactie gekregen omdat zonnevelden op kleigrond niet worden toegestaan. Maar het plaatsen van zonnepanelen op daken komt om meerdere redenen niet goed van de grond en er zal toch aan de energieopgave moeten worden voldaan. Alleen maar ‘nee’ zeggen op alles kan ook niet. Bij dit project denken wij wel een goede kans te maken, zolang er aan de strenge randvoorwaarden wordt voldaan. Daarom hebben wij een ecoloog ingeschakeld die zich bezighoudt met de landschappelijke inpassing en instandhouding van flora en fauna”, vertelt Ellenus Venema, projectleider zonneparken bij IB Vogt.

Foto: Projectontwikkelaar IB Vogt heeft omwonenden op de hoogte gesteld van hun plannen om een zonnepark aan te leggen aan de zuid- en oostkant van Waterhoefke. De buurt protesteert tegen de komst van zo’n project in landelijke gebied.