Bewoners Oudland gaan de strijd tegen zonnevelden aan

© Steenbergse Courant | KijkopSteenbergen.nl​

Klik hier om het artikel te lezen op KijkopSteenbergen.nl

STEENBERGEN –Van de eerste schrik bekomen, hebben de bewoners van het Steenbergse Oudland zich herpakt en georganiseerd. Zij willen de dreiging dat grote delen van het gebied met zonnepanelen gevuld worden, uit de wereld helpen en bij voorkeur zo snel mogelijk. De komende maanden zetten zij alles in het werk om politiek en publiek te overtuigen dat de natuur- en recreatieve waarden van de polder overeind moeten blijven en versterkt moeten worden. Daarnaast richten de bewoners de pijlen op het juridische traject, al hopen zij dat het zover niet hoeft te komen.

Louis den Haan is woordvoerder van de ‘Werkgroep Zonnepark Oudland’. Hij woont samen met zijn echtgenote al veertig jaar aan het Oudlandsdijkje, de onverharde weg tussen het Waterhoefke en het Muggenpolderbaantje. Een geliefde route voor wandelaars en fietsers die gedurende de coronaperiode enorm in populariteit is gestegen. “De mensen trekken makkelijker naar buiten en ontdekken wat wij hier allang weten: dat hier op de uitlopers van de Brabantse Wal een prachtig, uniek gebied ligt. Van hieruit is de gemeente Steenbergen ontstaan. Het Oudlandsdijkje behoort zelfs tot de oudste dijkjes van Nederland. Het is als natuurhistorisch gebied onbeschrijfelijk waardevol.”

Natuur en historie
Dat vindt de gemeente Steenbergen zelf ook, zo ontdekte de werkgroep. In de meest recente structuurvisie van de gemeente Steenbergen worden het Oudland en het Oudlandsch Laag gerekend tot de belangrijkste natuurgebieden van Steenbergen: “Interessant en waardevol met hoge cultuurhistorische waarde,” zo staat te lezen. Het versterken van de natuur en de historische kwaliteit zou er prioriteit moeten hebben, volgens het beleidsstuk. Onder meer door landgoederen te ontwikkelen om extensieve recreatie mogelijk te maken.

Inzetten op recreatie
Diezelfde termen komen voor in de Recreatieve Kansenkaart van de gemeente Steenbergen en het Natuurbeleidsplan. Volgens de werkgroep is het dan ook onbegrijpelijk dat de gemeente nu ineens een heel andere koers lijkt te varen: “Door het Oudland en het Oudlandsch Laag te bestempelen als gebied waar grootschalige zonnevelden een goede kans maken, gaat de gemeente rechtstreeks in tegen haar eigen beleid! Ze zou zich juist meer in moeten zetten voor de recreatie. Die ontwikkelt zich inmiddels al spontaan met de komst van campings en B&B’s. Het hele gebied maakt deel uit van het Fietsknooppuntennetwerk en er lopen tal van wandelroutes doorheen. Binnenkort komt er een nieuwe fietsverbinding tussen het Oudlandsch- en het Halstersch Laag, juist omdat het zo’n aantrekkelijk gebied is. Die aantrekkingskracht gaat snel verloren wanneer hier tientallen hectares zonneveld liggen.”

Verrommeling en draagvlak
Ook de Provincie, die zelf een zonnepark aan weerszijden van de Moerstraatseweg wil ontwikkelen, gaat volgens Den Haan dwars tegen het eigen beleid in. “Volgens diezelfde provincie mogen zonneparken niet bijdragen aan de ‘verrommeling’ van een gebied en er moet draagvlak voor zijn. Ruim honderd voetbalvelden aan zonnepanelen in dit kleine gebied gaan echt wel voor een enorme verrommeling zorgen. Daar bovenop is negentig procent van de bewoners tegen. Leg dat maar uit als besturend orgaan.”

Twee meter hoog hekwerk
Het argument van projectontwikkelaars dat er tussen de zonnepanelen gewandeld en gefietst kan worden, moet volgens Den Haan met een flinke korrel zout genomen worden. “Verzekeringsmaatschappijen eisen dat er een twee meter hoog afgesloten hekwerk rond de velden komt. En bovendien, wie wil er nu tussen zonnepanelen wandelen?”

De bewering dat de biodiversiteit onder de panelen op termijn verbetert, is, volgens de werkgroep, gebaseerd op los zand. “Het gebied is nu een doorgaande route voor tal van dieren zoals hazen en reeën. Klimmen die straks over de hekken heen? Er zijn inmiddels al genoeg rapporten die aangeven dat de biodiversiteit onder zonnepanelen er helemaal niet op vooruit gaat. Het zijn mooie argumenten die projectontwikkelaars de gemeenten voorhouden, maar het zijn niet meer dan spiegeltjes en kraaltjes om de aandacht af te leiden van het echte doel: veel geld verdienen ten koste van alles.”

Hopeloos verouderd
Het steekt de bewoners des te meer omdat de keuze voor het Oudland als potentieel zonnepark in de visie Energie en Ruimte is gebaseerd op foute gegevens. “Volgens de visie is zeeklei kostbaarder voor de landbouw dan zandgrond vanwege de kwaliteit. Daarom zou de zandgrond in het Oudland beter geschikt zijn voor zonnepanelen. Wie dat geschreven heeft, baseert zich op hopeloos verouderde informatie. Door de moderne landbouwtechnieken is dit allang achterhaald. Sterker nog, zandgronden hebben een hoger opbrengend vermogen dan kleigrond terwijl de kans op misoogst kleiner is.”

“Waarom dit gebied?
“De werkgroep zegt nadrukkelijk geen wrok te koesteren tegen de particuliere initiatiefnemers van het initiatief Zonnepark Waterhoefke. “Vanuit hun oogpunt begrijpen we het wel. Het zijn ondernemers in een lastige tijd en het is een zuiver economische afweging. De gemeente moet echter andere zaken meewegen in haar besluit. Namelijk wat goed is voor haar inwoners, voor de recreatie en voor de flora en fauna. Waarom nu juist dit gebied, terwijl er zoveel alternatieven zijn? Zon op dak biedt wat ons betreft de meeste mogelijkheden. Daarnaast zijn er nu al tientallen hectares zonnepark in procedure genomen op plekken waar niemand er problemen mee heeft of zelfs blij mee is. Hoe lang gaat de gemeente nog door met het verlenen van medewerking aan nieuwe initiatieven terwijl aan de verplichte rijksopgave voor 2030 al is voldaan? De ontwikkelingen gaan zo snel dat het niet ondenkbaar is dat er tegen die tijd iets nieuws is bedacht wat veel minder impact heeft op onze woon- en leefomgeving.”

Foto 1: Ilona Veldboer, Louis den Haan en Ariën Heijmans zijn drie bewoners die zich hard maken voor het Oudland en dus tegen de zonneparken. Uit een recent gehouden petitie bleek dat 90% van alle inwoners van het gebied tegen de ontwikkeling zijn. De foto is overigens gemaakt voor de laatst aangekondigde coronamaatregelen.

Foto 2: Voorbijgangers worden binnenkort gewezen op de bedreiging die volgens de werkgroep Zonnepark Oudland boven het gebied hangt. In de rode gebieden worden initiatieven ontwikkeld. De oppervlakte staat gelijk aan die van ruim 100 voetbalvelden.