Artikel 40 vragen PvdA: “Eerder duidelijkheid nodig over haalbaarheid zonneparken”

Tekst: Dasja Abresh / foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant | KijkopSteenbergen.nl

Klik hier om het artikel te lezen op KijkopSteenbergen.nl

STEENBERGEN – De fractie van de PvdA ziet geen brood in de komst van zonneparken in het Oudlands Laag. Dit blijkt uit Artikel 40 die de fractie deze week stelde aan het college van burgemeester en wethouders. De fractie suggereert daarin bovendien dat dit geldt voor veel gemeenteraadsleden. Ondanks de overtuiging dat de Oudlandse polder benut moet worden voor het versterken van natuur en recreatie, deelt de fractie ook haar bezorgdheid met het college. Wanneer zoekgebieden steeds van de kaart verdwijnen door voortschrijdend inzicht kan het behalen van de duurzaamheidsopgave die de gemeente heeft, in gevaar komen. De PvdA vraagt het college daarom concreet of het mogelijk is om de potentiele zonnepark-gebieden in een eerder stadium “voorzichtig te onderzoeken op haalbaarheid”.

In de Visie Energie en Ruimte die de raad vorig jaar september aannam, worden de gebieden waar zonneparken mogelijk aangelegd kunnen worden aangewezen. Binnen die gebieden heeft een aantal projectontwikkelaars zich gemeld. Het is aan de gemeenteraad om uiteindelijk te besluiten of de projecten daadwerkelijk voldoen aan alle kaders, waaronder draagvlak.

61 Hectare zonnepanelen
Het meest besproken is op dit moment de polder van het Oudland tussen de Hoogstraat – Waterhoefke en Moerstraatseweg. Twee projectontwikkelaars hebben zich voor dit gebied gemeld om in totaal een oppervlakte van 61 hectare in het gebied te realiseren. Volgens de aangenomen visie zou dit theoretisch mogelijk zijn omdat de grond in het gebied zandgrond is en volgens de visie daardoor minder van kwaliteit dan de vruchtbare zeekleigrond die als praktisch onaantastbaar is bestempeld.

Aantasten waarden
De afgelopen maanden is echter, onder meer door een petitie van de werkgroep ‘Bescherm het Oudland’ (ongeveer 1800 ondertekenaars), duidelijk geworden dat het draagvlak onder inwoners en gebruikers van het gebied laag is. Ook andere belangenorganisaties zoals Brabants Landschap hebben te kennen gegeven niet mee te zullen werken aan de inpassing van zonneparken in het Oudland. De landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden van de polder zouden teveel aangetast worden.
Een kwestie van voortschrijdend inzicht volgens Nadir Baali, fractievoorzitter van de PvdA. “Het is aan de raad om een besluit te nemen over het al dan niet aanleggen van zonneparken in het Oudland. Inmiddels zien we echter dat niemand er enthousiast van wordt, bovenal omdat deze polder veel meer potentie heeft als natuur- en recreatiegebied.”

Kans van slagen
Hoewel de fractie ervan overtuigd is geraakt dat het Oudland geen goede optie is, zorgt die conclusie ook voor zorgen. “Het zou beter zijn wanneer we al eerder zouden weten wat de risico’s zijn van een zoekgebied,” licht Baali toe. “Er zou een kader moeten zijn waarmee al in een heel vroeg stadium duidelijker wordt of een project überhaupt kans van slagen heeft. Anders zullen we de opgave in de energietransitie misschien niet halen.”

Een “voorzichtig voor-onderzoek” heeft volgens de PvdA als voordeel dat “er geen tijd wordt verdaan aan het onderzoeken van mooie stukken natuur waar we toch geen zonneparken willen hebben (zoals het Oudland) en wordt van tevoren duidelijk welke gebieden wel met brede steun van inwoners kunnen bijdragen aan een duurzame gemeente (zoals de Eendracht in Nieuw-Vossemeer). Geen onzekerheid voor omwonenden, geen onnodige onderzoekskosten voor ontwikkelaars,” geeft de fractie het college mee.

Vinger aan de pols
Ook vraagt de PvdA om meer inzicht in de actuele cijfers over de energietransitie. “De wereld verandert snel. Technologische ontwikkelingen zorgen voor meer rendement en ook het inzicht in cijfers veranderd voortdurend. Het is belangrijk dat we daarbij de vinger aan de pols houden. Ook al is het minimale duurzaamheidsdoel voor de PvdA niet het maximale.”

Sterk maken
Voor wat betreft het Oudland schrijft de fractie zich “(waarschijnlijk lang niet al enige partij)” sterk te zullen maken voor het niet toestaan van zonneparken in het Oudland. De PvdA wil juist van het college weten of er mogelijkheden zijn om van het Oudland een beschermd natuur- en recreatiegebied te maken.

De PvdA verwacht de antwoorden van het college mondeling te ontvangen tijdens de besluitvormende vergadering van 28 januari.